Dossiers

Operacijski sistem Linux praznuje 25 let. Linus Torvalds je 25. avgusta 1991 objavil slavno sporočilo, s katerim je najavil projekt in v katerem je trdil, da je Linux le hobi, ki ne bo tako velik in resen projekt, kot je GNU.

Women packing list for 21 days in Ljubljana, Slovenia.

Priročnik, ki ga je pripravilo Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje iz Trsta, predstavlja italijansko poslovno okolje in nudi ključne informacije za poslovanje na italijanskem trgu.
Natančneje so predstavljene informacije s področja:
  • mobilnosti in delovne sile,
  • varnost pri delu,
  • ravnanje z odpadki.

https://br.pinterest.com/ciprianobortola/jo%C5%BEe-ple%C4%8Dnik/


1945-1991 = jugoslovanski dinar

Jugoslovanski dinar (DIN, YUD) je bila valuta predvojne Kraljevine Jugoslavije, povojne Socialistične federativne republike Jugoslavije in Zvezne republike Jugoslavije. Slednja ga je leta 2003 v Srbiji zamenjala s srbskim dinarjem, v Črni gori pa z evrom. V Sloveniji ga je ob osamosvojitvi leta 1991 zamenjal slovenski tolar. Oznaka valute je bila YUD, manjše enote pa pare: 1 dinar = 100 par.

Že prej ne preveč stabilna valuta, je bila v zadnjih letih SFRJ in prvih letih ZRJ zaznamovana s hiperinflacijo.

Po sv. Juriju, ki je v času Kraljevine Jugoslavije bil upodobljen na bankovcu za 1000 dinarjev, je izšla beseda »jur«, ki v pogovorni slovenščini še danes označuje tisočaka v katerikoli valuti.

V obdobju povojne Jugoslavije je bil dinar dvakrat denominiran. Leta 1965 so mu odvzeli dve ničli, vendar se ljudje niso in niso mogli navaditi na spremembo in so v pogovorih še kar uporabljali t.i. »stare dinarje«. »Jur« je bil tako vreden 10 »novih« dinarjev, »milijon« 10.000 ipd. To se je obdržalo vse do pričetka leta 1990, ko je prišlo do nove denominacije: zaradi hiperinflacije razvrednotenemu dinarju so odvzeli še štiri ničle in en »najnovejši« dinar je tako ustrezal 10.000 prejšnjim dinarjem oz. »prastaremu« »milijonu«. Takrat so izdali bankovec z največ natisnjenimi ničlami (500.000.000.000 dinarjev).1991 - 1994 = vrednostni boni

Banka Slovenije je 8. oktobra 1991 izdala in izročila v obtok vrednostne bone za 1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500 in 1.000 tolarjev kot začasni denar, 27. maja 1992 pa je izročila v obtok še vrednostni bon za 5.000 tolarjev.

Boni so bili natisnjeni že na začetku leta 1991, takoj po slovenskem plebiscitu za primer, če bi med osamosvajanjem prišlo do pomanjkanja gotovine v obtoku. Na vseh bonih je bil motiv Triglava in knežjega kamna, ki je dvignil precej prahu v Avstriji, boni so se ločili le po barvi in izpisani nominalni vrednosti.

Vrednostni boni so zamenljivi v Banki Slovenije brez časovne omejitve.1992 - 2007 = slovenski tolar

Slovenski tolar, ki ga je sestavljalo 100 stotinov, je nekdanja uradna denarna enota v Republiki Sloveniji in Evropski uniji. Njegova oznaka po standardu ISO 4217 je SIT (sprva je nekaj časa veljala oznaka SLT). Izvor njegovega imena je v starem kovancu tolarju, enako kot pri dolarju. Uveden je bil po izteku brionske deklaracije, 8. oktobra 1991. Z do takrat veljavnimi jugoslovanskimi dinarji so se menjali v razmerju 1:1.

Približno eno leto po uvedbi bonov so postopoma prišli v obtok »pravi« bankovci, ki so jih tiskali v Veliki Britaniji. Zasnoval jih je akademski slikar Miljenko Licul, na njih so bili upodobljeni pomembnejši Slovenci in z njimi povezani motivi. Nekoliko kasneje so prišli v obtok tudi kovanci, ki so jih kovali na Slovaškem, na njih so bili upodobljeni živalski motivi. Poleg tega je bilo v obtok poslanih tudi nekaj priložnostnih kovancev, ki so sicer zakonito plačilno sredstvo, vendar nanje le redko naletimo, ker so večinoma končali pri zbiralcih.

Od 28. junija 2004 je bil tolar vezan na evro v ERM II, in sicer je tečaj tolarja 1 EUR = 239,64 SIT. 1. januarja 2007 je tolarje nadomestil evro. Slovenska vlada je oktobra 2005 izbrala motive za slovenske evrokovance.1992 - danes = evropski evro

Seznam italijanskih sejmov

No events

Sejmi v Italiji

April 2018
M T W T F S S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6